Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2020. február 02. - Andre Lowoa

http://akv0.blogspot.hu/2011/11/hazai-kitero-utan-irany-15254-lakosu.html

Tovább

BOLDOG FERRARI ANDRÁS bíboros

URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY)

2020. február 02. - Andre Lowoa

URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) A liturgiában több neve is van, mivel az Úr ünnepe is, de Szűz Máriáé is. Jézust születése után a negyvenedik napon bemutatták a templomban és ott Simeon világosságnak magasztalta, ki megvilágosítja a pogányokat. Már a 4. században Jeruzsálemben…

Tovább

Gyertyaszentelő Boldogasszony (Boldogságos Szűz Mária tisztulása – Purificatio B. M. V.) II. oszt. duplex ünnep

2020. február 02. - Andre Lowoa

A Karácsony kialakulása után került ez az ünnep február 2-ára,[1] mint Karácsony után a negyvenedik napra, mert ekkor kellett a mózesi törvények szerint [2] az elsőszülött fiúgyermeket a jeruzsálemi templomban bemutatni és áldozat árán az isteni szolgálattól visszaváltani.[3] Bár a Boldogságos Szűz…

Tovább

Szent Ignác püspök és vértanú

2020. február 01. - Andre Lowoa

Szent Ignác a kereszténység hőskorának egyik legtiszteletreméltóbb alakja. Eleitől kezdve nagy tisztelettel övezték; írásait, különösen szenvedésének dokumentumait féltő gonddal őrizték és áhítattal olvasták. Életéről, sajna, nagyon keveset tudunk. A régiek ama boldog halandók közé sorozták,…

Tovább

Szent Perpétua és vértanútársai - Szent Péter atya - SZENT PIONIOSZ vértanú

2020. február 01. - Andre Lowoa

Szent Brigida     szűz, † 528         Antiochiai Szent Ignác     püspök és vértanú, † 107        Szent Perpétua és vértanútársai Perpétua patrícius családból származott és Kartagenában élt. Pogány atyja tudta nélkül, titokban felvette a keresztény hitet. 22 éves fiatal özvegy volt és fiatal…

Tovább