Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2020. január 06. - Andre Lowoa

Tovább

Vízkereszt (Háromkirályok napja) - Epiphania Domini = Az Úr megjelenése I. oszt. duplex ünnep II. rendű kiváltságolt nyolcaddal. Parancsolt ünnep.

Alexandriai Kelemen idézett helyén kívül az Epiphania legrégibb nyoma szent Fülöp heracleai (Thrácia) püspök passiójában van (304 körül Diocletian császár üldözése alatt).[1] A IV. században keleten már általánosan elterjedt ez az ünnep, de ugyanakkor már nyugaton, is sokfelé találkozunk vele. Már…

Tovább

Úrjelenés napja - URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT)

Úrjelenés napja Amikor Jézus 30 esztendős lett, elhagyta názáreti lakóhelyét. A Jordán folyóhoz ment rokonához, Jánoshoz, aki ott a bűnbánatot és az eljövendő megváltót hirdette, és a folyóban megkeresztelte a bűnüket megbánó embereket. Jézus is beállt a bűnbánók sorába. János előbb ellenszegült,…

Tovább