Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

1. nap: Sötétségből

2019. december 01. - Andre Lowoa

  "Ó, virrasztások évszaka!Vastagon fog a tinta, zordul.A rozsdalevű éjszakamár hatkor a kertekre csordul:Reves fák nyirka folydogáls te arra gondolsz: mennyi évedvan hátra még? Jaj meg-megálla láb, mert fél, hogy sírba téved....Mondd, kissé mártottál-e márhófehér cukrot barna lébe,egy feketekávés…

Tovább

Úrjöveti idő

Az egyházi év Adventtel, magyarul Úrjövettel kezdődik. A görög-katholikus egyházi év szept. 1-én,[1] az ambrozián egyházé (Milánó) pedig november 11-én, szent Márton napján veszi kezdetét.[2] Duranti Vilmos (Durandus) szerint azért kezdi az anyaszentegyház a visszahívás idejével az évet és nem a…

Tovább

Úrjövet I. vasárnapja. (I. oszt.) Stációs templom: Santa Maria Maggiore bazilika

Kellner azt írja, hogy az egyházi év egyes hetei annak mintegy láncszemeit alkotják és minden egyes vasárnap megjelöli annak a hétnek jellegét, melynek élén áll. E vasárnapnál, mint az egyházi év első napjánál, azonban bátran elmondhatjuk, hogy sokkal tovább terjedő jelentősége van, mert liturgiája…

Tovább