Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2019. május 31. - Andre Lowoa

szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Tovább

SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY EREKLYÉINEK ÁTVITELE        Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg. Székesfehérvárott temették el a Nagyboldogasszony-bazilikában, bebalzsamozva, kőkoporsóban. A szarkofág a templom közepén a főoltár előtt állt. A Vatta-lázadás elől…

Tovább

Áldozócsütörtök (Az Úr mennybemenetele) (I. oszt. duplex ünnep III. oszt. kiváltságos nyolcaddal. – Parancsolt)

A mi Urunk Jézus Krisztus, miután sok szenvedés és megaláztatás árán kereszthalálával megszerezte számunkra az üdvösség lehetőségét, amint előre megjövendölte föltámadott halottaiból és ezzel megkezdte földi pályafutásának megdicsőült időszakát. Jellemző az édes…

Tovább