Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló-Boldog Báthory László hitvalló

2019. február 27. - Andre Lowoa

Aniziben született, mint 11. gyermek. Igen víg fiú volt, betegsége komolyabb elhatározásra vezette, belépett a passzionisták közé és 24 éves korában, 1862-ben, szentség hírében meghalt. XV. Benedek avatta szentté. Ugyanerre a napra esik: Boldog Báthory László hitvalló A hívő magyar középkornak…

Tovább

BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk - BOLDOG IZABELLA klarissza - GORZEI SZENT JÁNOS bencés apát

2019. február 27. - Andre Lowoa

BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk (1611) A hitújítás idején több országban kegyetlen üldözést kellett kiállania a katolikusoknak, köztük a ferenceseknek. Legismertebb ferences vértanúk: a) az angliai vértanúk, élükön Morus Szt. Tamással (1535), b) a németalföldi (gorkumi) 11 szent…

Tovább

Szent Porfir püspök

2019. február 26. - Andre Lowoa

Szent Edina               Szent Nesztor     vértanú, † 251 Szent Porfir püspök Tesszalonikában született 352-ben. Szülei jómódú keresztények voltak. Fiúkat gondos nevelésben részesítették. Ő azonban szerzetesi életre vágyott. 26 éves korában szétosztotta…

Tovább

2019. február 24. - Andre Lowoa

1846. Író, Melánia, Szűzanya, Maximin. (Sír a Szűzanya-1) 4-16, 25, 28-29, 30. Író: A jelenések leírását legalkalmasabbnak találtuk Melánia szavaival elmondani, aki azt végre 1878-ban, 32 évvel a jelenések után írásba foglalta. A kis füzet 1879 novemberében jelent meg, majd egy változatlan,…

Tovább

Szent Mátyás apostol

2019. február 24. - Andre Lowoa

Szent Mátyás azok közé az apostolok közé tartozik, akikről csak annyit tudunk, amennyit a szentírás megőrzött számunkra. Születéséről, családi viszonyairól, ifjúságáról és polgári foglalkozásáról semmi adatunk nincsen. Nem tudjuk azt sem, mikor és milyen körülmények közt jutott kapcsolatba az…

Tovább