Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk - BOLDOG IZABELLA klarissza - GORZEI SZENT JÁNOS bencés apát

2019. február 27. - Andre Lowoa

BACHSTEIN FRIGYES és társai prágai vértanúk (1611) A hitújítás idején több országban kegyetlen üldözést kellett kiállania a katolikusoknak, köztük a ferenceseknek. Legismertebb ferences vértanúk: a) az angliai vértanúk, élükön Morus Szt. Tamással (1535), b) a németalföldi (gorkumi) 11 szent…

Tovább

1846. Író, Melánia, Szűzanya, Maximin. (Sír a Szűzanya-1) 4-16, 25, 28-29, 30. Író: A jelenések leírását legalkalmasabbnak találtuk Melánia szavaival elmondani, aki azt végre 1878-ban, 32 évvel a jelenések után írásba foglalta. A kis füzet 1879 novemberében jelent meg, majd egy változatlan,…

Tovább

Boldog MARCONI* MÁRK remete - SZENT MÁTYÁS - SZENT MONTANUS, LUCIUS és TÁRSAIK

Boldog MARCONI* MÁRK remete, III. r. (1430-1510) 1480-ban a Mantua közelében lévo Milliarinoban született egyszeru és szegény szülok gyermekeként. Kora ifjúságától fogva buzgóságra és életszentségre törekedett. Abban az idoben Mantuában tevékenykedett Boldog Pisai* Péter harmadikrendi közössége, a…

Tovább