Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2019. július 02. - Andre Lowoa

szentiras.hu » KNB SZIT KG UF RUF BD STL

Tovább

Sarlós Boldogasszony (Visitatio B. M. V. – II. oszt. duplex ünnep) Megemlékezés Pünkösd utáni negyedik vasárnapról

Megemlékezés Pünkösd utáni negyedik vasárnapról A Bibliából jól ismert szép jelenetnek, a Bold. Szűz Mária Szent Erzsébetnél való látogatásának emlékezete a mai ünnep tárgya. A megtestesült Fiúisten itt mutatta meg először isteni hatalmát e földön, mert édesanyja látogatása alkalmával a kis…

Tovább

Szent Juvenál pátriárka - SZENT KONON vértanú

Istenszülő öltönyének elhelyezése - SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL (SARLÓS BOLDOGASSZONY)

Istenszülő öltönyének elhelyezése Nagy Leó császár idejében (457-74) élt Konstantinápolyban két istenfélő szenátor testvér: Galvin és Kandid. Egy alkalommal, császári engedéllyel Jeruzsálembe mentek, hogy a szent helyeket felkeressék. A galileai Názáret városát is felkeresték, ahol az Ige testté…

Tovább