Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Szent Makszim vértanú - SZENT MARIÁN és JAKAB vértanúk - SZENT V. PIUS PÁPA

2019. április 30. - Andre Lowoa

Szent Makszim vértanú Szentünk ismeretlen időben élt és halt meg. Úgy halt meg, hogy gyomrát átszúrták karddal. SZENT MARIÁN és JAKAB vértanúk +Lambaesis, valószínűleg 259. (vagy 262) május 6. Szent Ciprián karthágói püspök (lásd: A szentek élete, 524. o.) munkatársai voltak. Mariánt mint…

Tovább

Szent Jakab apostol

2019. április 30. - Andre Lowoa

Szent Jakab apostol Jakab apostol, Zebedeus fia, szent János apostol testvére, egyike a 12 apostolnak. Jánossal együtt hívta meg Jézus, a galileai tenger mellett járva. Az apostolok között Jánossal együtt Jézus bizalmas köréhez tartozott. Földi életében láthatta a Tábor hegyén színében átváltozott…

Tovább

Szent Donát püspök

2019. április 30. - Andre Lowoa

Szent Donát püspök Szent Donát az istenfélő Nagy Teodóz császár uralkodása alatt élt. (379-95.) Az Epirosz szigetén levő Euria püspöke volt. Hitbeli állhatatossága és imádságos élete miatt istentől a csodatevés ajándékát kapta meg. Betegeket gyógyított, esőt hozott le az égből. Nagy Teodóz császár…

Tovább

Szent Memnon atya

2019. április 29. - Andre Lowoa

Szent Memnon atya Memnon atya fiatal korától egy kolostorban élt szerzetesként. A kolostor főnökévé választották önmegtagadó élete miatt. Istentől a csodatevés bőséges ajándékaiban részesült. Betegeket gyógyított, együtt érző volt a szegények iránt, forrást fakasztott imáival és hajózókat mentett…

Tovább

Szienai Szent Katalin szűz

2019. április 29. - Andre Lowoa

Mikor 14. századi kereszténység szégyenletes nagy bajára, az avignoni fogságra hiába kerestek orvosságot fejedelmek és diplomaták, megjelent a színen egy igénytelen apáca Szent Domonkos harmadrendjéből: Szienai Szent Katalin. Megjelenésére simulnak az ellentétek. Büszke, lázadó városok az ő szavára…

Tovább

Szent Zénón és vértanútársai

2019. április 28. - Andre Lowoa

Szent Teodóra     szűz és vértanú, † 304        Szent Valéria     vértanú, † 62        Szent Vitálisz     vértanú, † 62        Szent Zénón és vértanútársai Zénón, Özséb, Neon és Vitális vértanúkat Jázon és Szoszipáter apostolok térítették a keresztény hitre. Kihallgatásuk után Kerkira szigetén…

Tovább