Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Trichinás Szent Tivadar atya

2019. április 20. - Andre Lowoa

Szent Hildegund     szűz, † 1188        Szent Teotimusz     püspök és hitvalló, † ~410        Trichinás Szent Tivadar atya Tivadar atya Konstantinápolyban született. Szülei gazdag emberek voltak. Korán elhagyta szülei házát, Thrákiába ment és egy puszta helyen remete eletet_élt. Vezeklő szőrövet:…

Tovább

Szent Anasztáz atya - Sinaita Szent Anasztáz pátriárka - URBÍNOI BOLDOG BENEDEK kapucinus

Montepulciánói Szent Ágnes     szűz, † 1317        Szent Anasztáz atya Szentünket gyermekkorától Isten félelmében és szeretetében nevelték. Elérve a felnőttkort, szerzetessé kívánt lenni. Ezért a Sínai hegyre ment Lépcsős szent János atyához. János atya halála után őt választották meg a Sínai…

Tovább

Nagyszombat - Sabbatum Sanctum, vagy Vigilia Paschae (I. oszt. duplex) Stációs templom: Lateráni Szent János bazilika

A sötét-zsolozsma első zsoltára, a 4. zsoltár mintegy a sírban fekvő Üdvözítő beszéde gyanánt hat reánk, mert ő némasága mellett is hangos tanulságul szolgál az emberiségnek.Mit ér minden földi dicsőség, érdemes-e háborúskodni a világ javaiért, mikor mindez csak…

Tovább