Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Nagyböjt I. vasárnapja - Invocabit I. oszt.; Stációs templom: a lateráni Szent János bazilika

2019. március 10. - Andre Lowoa

invocabit.jpgRégen ez volt a Nagyböjt eleje, aminek nyoma a csendes imában ma is megtalálható. Az Úr megkísértéséről szóló evangéliumban vannak azok a szavak: „Angyalainak parancsolt felőled az Isten, hogy őrizzenek téged minden utaidon” – melyeket azután a Nagyböjt minden napján (Dicséretben és Vecsernyében) mondunk, mert ez a böjt jutalma: az angyali segítség a bűnök és kísértések ellen.[1] Az Úrnak a gonosz lélek fölött aratott győzelme tehát e vasárnap vezérgondolata. Ennek örömére Franciaországban sok helyen fáklyásmenetet rendeznek e napon (la fête des brandons).[2] A görögöknél nagy körmenettel ünneplik e napon az orthodoxia vasárnapját.[3] Az Üdvözítő megkísértésével kezdte meg a gonosz lélek azt az aknamunkát, amely magát az isteni Mestert is a keresztre juttatta. Támadását folytatja Krisztus követőivel szemben is, de aki az Úr példájára szembeszáll vele, az Isten kegyelmével mindig győzni fog fölötte. Ezekben foglalhatjuk össze röviden az I. böjti vasárnap Szentmiséjének lényegét. Ezt öltözteti szavakba a 90. zsotár is, mely az egész misén átvonul. (Intr. Grad. Tractus. Off. Comm.) Az evangélium azután igen alkalmasan mutat rá Nagyböjt elején az Üdvözítő példájára, aki a gonosz lélek ellen megindítandó küzdelmére a böjt fegyverével készült elő.[4]

Nagyböjt első hete a tavaszi kántorböjt, mely, miután a Nagyböjtbe esik, teljesen ennek szellemét tükrözi.
_______________________
[1] Thalhofer: Handbuch. I. 606.
[2] Nilles: Kalend. II. 118.; Míg Guéranger szerint ez a farsang bűneit akarja jóvátenni.
[3] Nilles: u.o. 101. és Mihályfi: A nyilvános istentisztelet. 166. sköv. o. Ezt részeges Mihály császár uralkodása alatt Theodora császárnő és Methodius patriarcha ünnepelték először (843-ban) a képrombolás megszűntének emlékére.
[4] Már Nagy sz. Leó pápa (440-461) is ezt az evangéliumot olvasta e vasárnapon. (Mt. 4, 1-11)

(Forrás: Dr. Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása és magyarázata a művelt közönség számára különös tekintettel a magyar viszonyokra. Szent István Társulat, Budapest, 1923. 116-117. old.)