Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2018. augusztus 05. - Andre Lowoa

Tovább

Szent Fábián és Antér pápák - BOLDOG ALVERNAI JÁNOS - Kantidiosz és Kantidián, vértanúk

Szent Fábián és Antér pápák Fábiánt különös fensőbb intésre választották pápává az egyszerű falusi papok közül. Egész főpapságának idején nagy buzgóságot tanúsított Krisztus hitének terjesztésében. Magát Fülöp császárt és fiát is a keresztény hitre vezette el. Décius császár üldözése alatt…

Tovább

Szent Euszigniosz vértanú

SZŰZ MÁRIA RÓMAI FŐTEMPLOMÁNAK FELSZENTELÉSE (HAVAS BOLDOGASSZONY) - Emléknap

SZŰZ MÁRIA RÓMAI FŐTEMPLOMÁNAK FELSZENTELÉSE (HAVAS BOLDOGASSZONY) - Emléknap Az efezusi zsinat (431) Máriát , Jézus anyját Istenszülőnek nyilvánította. Rómában  az Istenszülőnek a tiszteletére az Esquilinus dombon III. Szixtusz pápa a régebbi, Liberiusz pápa által épített Mária-templomot…

Tovább

Havas Boldogasszony Dedicatio Basilicae S. Mariae Maioris – Nagyobb duplex ünnep

Róma egyik legrégibb templomának keletkezését csodával magyarázza a hagyomány. Állítólag Liberius pápasága alatt (352—366) élt Rómában egy előkelő házaspár: János patrícius és neje, akik miután gyermekük nem volt, egész vagyonukat fölajánlották a Bold. Szűznek, csak azt kérve, hogy nyilvánítsa…

Tovább