Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

2018. április 08. - Andre Lowoa

Tovább

Szent Gelesztin pápa - Szent Herodion és apostoltársai - BILLIART SZENT JÚLIA apáca, rendalapító - Szt. Ágostonról nev. BOLDOG JULIÁN

Szent Dénes     püspök és hitvalló, † ~170        Szent Gelesztin pápa Arról ismeretes, hogy buzgó elitélője volt Nesztoriosz tévtanításának. Meghalt 432 április 6-án.   Szent Herodion és apostoltársai   Herodion a ciliciai Tarzusból származott, szent Pál rokona volt. Szent Pál tette őt Patrász…

Tovább

Fehérvasárnap – Dominica in Albis in Octava Paschae (I. oszt. vasárnap, nagyobb duplex ünnep)

Stációs templom: Szent Pancratius templom A vasárnapok rendesen félduplex jelleggel bírnak, azonban a Húsvét után való vasárnap már régi idő óta ünnepélyesebb a többinél,[1] aminek oka a Húsvét nyolcadán kívül[2] az a körülmény is, hogy az újonnan kereszteltek e napon tették le ünnepélyesen fehér…

Tovább