Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

BOLDOG SEFERINO GIMENEZ MALLA* vértanú

2018. augusztus 10. - Andre Lowoa
BOLDOG SEFERINO GIMENEZ MALLA* vértanú, III. r. (1861-1936)
Katalóniában született. Hosszú éveken át vándorcigány életet élt. Nem járt iskolába, írástudatlan maradt. Élete derekán telepedett le Barbastro-ban, Spanyolország északi részén. Kosárfonással, majd állatkereskedéssel foglalkozott. Cigánymódra kötött házasságot, csak késobb, 50 éves korában kötötte meg a házasságot az egyház eloírása szerint. El Pelé-nek, kopasznak hívták. Becsületes kereskedo volt. Különleges képessége folytán békét tudott teremteni a perlekedok között. Gyengéd szeretettel közeledett a gyermekekhez. Beszélt nekik Jézusról s templomba vitte, a természet és az állatok szeretetére tanította oket. Házasságukból nem született gyermek, de örökbe fogadtak egy rokon lányt. Felesége halála után még 14 évig élt. Belépett a ferences III. rendbe. Befogadta házába a koldusokat és mindenét megosztotta velük. Minden este elimádkozta a rózsafüzért, látogatta a menedékházak öregeit és imádkozni tanította oket. Élete utolsó húsz évében napi áldozó volt. Az élet nehézségeit lázadások nélkül elfogadta. „Isten akarata – szokta mondani -, o tudja, mit tesz.” Nagy tiszteloje volt Isten Anyjának. Kedvelt fohásza: „Szuz Mária, anyám, légy mellettem minden utamon!” Mindenhol szeretetet sugárzott maga körül. 1936-ban, a spanyol polgárháború idején már a 75. évében járt. Júl. 25-én szemtanúja volt, amikor katonák egy fiatal papot bántottak. „Szuzanyám! – mondta – ennyien egy ártatlan ellen!” A katonák erre ot is elfogták, s mivel rózsafüzért találtak nála, börtönbe vitték. 15 napi fogság után kivégezték 12 elítélt társával együtt. Utolsó szavai ezek voltak: „Éljen Krisztus Király!” Tömegsírba temették. Késobb holttestét sikerült azonosítani. II. János Pál pápa avatta boldoggá, elsoként a roma származásúak közül, 1997-ben. „Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az újat, aki Teremtojének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Itt már nincs görög vagy zsidó, barbár vagy szittya, rabszolga vagy szabad, hanem minden és mindenben Krisztus.” (Kol 3,11)


Imádság:
Add nekünk mindenható Istenünk, hogy Boldog Seferino vértanú közbenjárására a test és a lélek minden bajától megszabaduljunk. A mi Urunk Jézus Krisztus által.