Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

A keresztút állomásai

2014. március 06. - Andre Lowoa

Keresztút, latinul Via Crucis (Liturgikus Lexikon)

Népi áhítatgyakorlat, amely emlékezetbe idézi Jézus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút mai szokásos 14 állomása (stáció: kereszt, mely mellé Jézus szenvedéseinek jeleneteit ábrázoló képet, domborművet helyeznek el) az 1600 körüli évekre nyúlik vissza, átvéve a jeruzsálemi szokást, amely a ferencesektôl származik. Az 1700-as években terjedt el a keresztút templomi elhelyezése, falra helyezett 14 fakereszt és ábrázolások formájában. Az áhítatot az elôimádkozó (pap vagy hívô) vezeti, a közösséggel együtt állomásról állomásra haladva. Az Egyház búcsúkat is engedélyez, amelyeket akkor is elnyerhetünk, ha akadályoztatás esetében a stációk végigjárása helyett legalább fél órát Urunk szenvedésérôl elmélkedünk. Újabban 15. állomásként Jézus feltámadását is ábrázolják. A keresztutat megáldják. A szabadban álló, a helység közelében lévô dombra felvezetô keresztúti stációk népies neve kálvária. Rendszerint Golgota jelenet vagy szentsír kápolna áll a 14. stáció végén a dombtetôn. Ahol a körülmények megengedik, hasznos legalább a nagyböjtben, Nagypénteken ott végezni a keresztutat. A sokszor műemléki értéket képviselô kálváriákat a plébániáknak karban kell tartaniok. (Forrás: Verbényi István, Arató Miklós Orbán, Liturgikus Lexikon, Ecclesia, Budapest, 1989)


I.    állomás:   Pilátus halálra ítéli Krisztust
II.   állomás:   Krisztus magára veszi a keresztet
III.  állomás:   Jézus elôször roskad le a kereszt alatt
IV.   állomás:   Jézus találkozik szentséges Anyjával
V.    állomás:   Cirénei Simon segít az Úrnak
VI.   állomás:   Veronika letörli Jézus arcát
VII.  állomás:   Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt
VIII. állomás:   Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait
IX.   állomás:   Jézus harmadszor roskad össze a kereszt alatt
X.    állomás:   Jézust megfosztják ruháitól
XI.   állomás:   Jézust keresztre feszítik
XII.  állomás:   Jézus meghal a keresztfán
XIII. állomás:   Jézust leveszik a keresztrôl
XIV.  állomás:   Jézust sírba teszik